Fijn wonen in De Esborg

Hoe willen jullie hier wonen? Wat kan er beter? Daarover gingen consulent leefbaarheid Esther van der Leij en wijkbeheerder Riemer van Dijk vorig jaar met de activiteitencommissie van De Esborg in gesprek. Sindsdien zitten ze vaker met mekaar om tafel, draaien de activiteiten in De Esborg als een tierelier én kijken de bewoners wat meer naar elkaar om.

Onze jeu de boulesbaan is opgeknapt en we kregen een zaaltje voor activiteiten.

Koffieochtenden, kaarten, de kerstmarkt, handwerken, bingo ...

Sinds de opening van ‘het zaaltje’ is er bijna iedere dag wat te doen in De Esborg. Tenzij het door corona niet kan, natuurlijk. De activiteiten worden goed bezocht door de bewoners. Niet alleen die van De Esborg maar ook van De Hoprank en het rijtje woningen van  Woonborg aan de overkant. Het is ruim voor de kerst als ik met Alie Mooibroek en Geert Timmer van de activiteitencommissie praat. Ze verheugen zich op de kerstversiering die al 20 jaar door Annie Stokker wordt verzorgd. Geert en Jan Veurman zijn de kroonluchters aan het maken. Zij zitten ook in de activiteitencommissie, net als Hennie Mulder van De Esrank. Hennie doet hier de versiering. Alie en Geert verheugen zich ook op de kerstmarkt die ze alleen voor de huurders organiseren. Maar de maatregelen zijn net afgekondigd en of die door kan gaan…? Ze denken van niet. 

 

“Die gesprekken met Riemer en Esther zijn fijn. Er kan zo veel! Alles wat de huurders graag wilden, is in principe gebeurd”, vertelt Alie. “Onze jeu de boulesbaan is opgeknapt, we hebben een zaaltje voor activiteiten gekregen, met een hele leuke officiële opening – Esther zorgde voor het gebak. We hebben ook een burendag gehad… geweldig!”

We helpen elkaar

De activiteiten in de gemeenschappelijke ruimte, het ‘zaaltje’, heeft het onderlinge contact tussen de bewoners goed gedaan. Veel meer mensen kennen elkaar nu. “Door corona lagen de activiteiten een tijdlang stil, maar je treft elkaar op de gang, in de hal, bij de brievenbus. En dan is er altijd tijd voor een praatje”, zegt Alie. “Toch zijn  er nog mensen die achter hun voordeur blijven”, zegt Geert. “Maar we blijven ze uitnodigen. Als een bewoner graag wil maar niet kan komen, dan staat er altijd iemand klaar om te helpen.”

Er is vertrouwen

De gesprekken met Riemer en Esther leveren nog meer op. Klein onderhoud of een kleine storing verhelpen een paar handige bewoners nu zelf, na goed overleg met Woonborg. Vooral Geert is van het klussen, hij zit niet graag stil. “Hij heeft de sleutel van de elektriciteitskast beneden gekregen”, zegt Alie. Geert: “Ach, dan zaten we hier ineens in het duister en moest er een monteur van Woonborg komen. Dat duurde wel even. Dat kan ik toch best zelf, zei ik tegen Riemer en Esther. Nu lossen we het zelf op.” Riemer: “Dit gebeurt niet standaard in al onze wooncomplexen hoor. Ergens anders zeggen we misschien wel ‘beter van niet’. Het ligt helemaal aan de situatie. Uit onze gesprekken  met de activiteitencommissie kwam naar voren dat bewoners graag wat meer verantwoordelijkheid willen dragen voor hun De Esborg. Het contact is goed, de lijntjes zijn kort en er is vertrouwen over en weer. Wij weten dat ze altijd bellen als er iets is of als ze er niet uitkomen. Zij weten dat wij dan zo snel mogelijk komen. Geert: “Ik doe ook wel klusjes voor bewoners. De een moet een klok opgehangen hebben, een ander
moet water bijgevuld hebben bij de cv en dat doe ik allemaal.” Alie: “Hij doet alles.”