Huurderspanel

Huurderspanel

Elk jaar organiseren we een huurderspanel. Telkens over een ander onderwerp en in een andere vorm. Zo spraken in 2017 zo'n 60 huurders over ons ondernemingsplan 2018-2021. De feedback en bevindingen zijn in het definitieve plan verwerkt.  

Thema 2018: langer zelfstandig thuis wonen

Het huurderspanel in 2018 bestond uit 20 deelnemers . Zij spraken in groepjes over de volgende onderwerpen:

  • hoe kun je op een goede manier zelfstandig thuis wonen? Ook op (zeer) oude leeftijd?
  • Wat betekent het als je thuis meer zorg nodig hebt?
  • Wat heb je dan van de omgeving nodig?
  • En: wat betekent het voor Woonborg dat huurders langer zelfstandig thuis wonen?

Thema Langer zelfstandig thuis wonen krijgt vervolg in 2019

Met de 20 deelnemers van het huurderspanel 2018 hebben we besloten om in 2019 nog een keer bij elkaar te komen. Wilt u ook meedoen of heeft u ervaringen of ideeën? Mail of bel ons. Wij horen het graag!