Huurdersvereniging

Algemene Huurdersvereniging WOON

Veel van onze huurders zijn lid van de Algemene Huurdersvereniging WOON (AH WOON). De huurdersvereniging overlegt regelmatig met huurders en met bewonerscommissies om te horen wat er speelt in een buurt.

AH WOON vertegenwoordigt de belangen van hun leden richting Woonborg. Zo is AH WOON samen met Woonborg gesprekspartner met gemeenten voor het maken van prestatieafspraken. Dat zijn afspraken over bijvoorbeeld:

  • wijkvernieuwing
  • leefbaarheid
  • huurbeleid

Wilt u meer informatie over AH WOON of lid worden? Via onderstaande knop komt u op hun website.