Schade

Brand, water, storm, ongelukjes, inbraak, vandalisme… Er zijn veel oorzaken waardoor schade aan uw woning of inboedel kan ontstaan. Meld het ons direct! En doe dat in ieder geval binnen 24 uur.
Is er veel schade? Dan komt een medewerker van Woonborg langs om de schade te inspecteren.

Schade door inbraak of vandalisme

Heeft u schade door inbraak of vandalisme? Dan adviseren we u aangifte te doen bij de politie en een proces-verbaal te laten opmaken. Dit kan belangrijk zijn voor de verzekering.

Bent u goed verzekerd?

Schade aan uw eigendommen
Wij adviseren u om een inboedelverzekering af te sluiten. Of u bij schade alle kosten vergoed krijgt, hangt af van uw verzekeringspakket. Informeer bij uw verzekeringsadviseur wat u verzekerd heeft en wat onder het eigen risico valt.
Voor schade aan uw eigendommen neemt u contact op met uw eigen verzekeraar. Doe dat ook als er niemand aantoonbaar schuld heeft. Of als u vindt dat Woonborg schuld heeft. Uw verzekering zoekt uit wie aansprakelijk is.

Schade aan de woning
Veel verzekeringen vergoeden schade aan uw huurwoning niet. Ook de aansprakelijkheidsverzekering niet. Verzekeraars wijzen dan soms naar de opstalverzekering van Woonborg, maar die vergoedt alleen kosten boven €500,- . Neem bij schade daarom altijd contact met ons op. We proberen dan in overleg met u tot een zo goed mogelijke oplossing te komen.

Glasschade
Heeft u glasschade en bent u lid van ons Combinatiefonds? Meld het dan via het servicenummer van glasverzekering De Samenwerking. Telefoonnummer: 0800 0226100.