Passend toewijzen

In de Woningwet is geregeld dat woningcorporaties sociale huurwoningen passend moeten toewijzen. 

​​​​​​​Inkomen passend bij huurprijs

Passend toewijzen betekent dat iemand met een inkomen dat past bij de huurprijs voor gaat bij de woningtoewijzing op iemand van wie het inkomen niet bij de huurprijs past. Niet alleen uw inkomen maar ook uw leeftijd, gezinssamenstelling en puntenaantal spelen hierbij een rol.

Uitzondering voor woningzoekenden jonger dan 23 jaar

Bij het passend toewijzen maken we een uitzondering voor 1-persoonshuishoudens jonger dan 23 jaar. Ben je woningzoekend en heb je een inkomen lager dan € 23.725,-? Dan kom je alleen in aanmerking voor een woning met een kale huurprijs lager dan € 442,46. 

Criteria voor toewijzing

  1. De verhouding tussen de kale huurprijs en het huishoudinkomen moet passend zijn. 
  2. Een seniorenwoning is bestemd voor woningzoekenden ouder dan 55 jaar. Alle andere typen woningen zijn in principe voor iedereen.
  3. Zijn er meer kandidaten voor een woning? Dan krijgt degene met de meeste punten voorrang. Alleen bij woningen met 4 slaapkamers kunnen woningzoekenden met 3- of meerpersoonshuishoudens voorrang krijgen. 

Is uw inkomen hoger dan € 40.024,- (huishoudinkomen, prijspeil 2021) dan kunt u geen sociale woning bij ons huren. Dat is een richtlijn van de overheid.