Passend toewijzen

In de Woningwet is geregeld dat woningcorporaties sociale huurwoningen passend moeten toewijzen. Passend toewijzen betekent dat de huurprijs van uw huurwoning past bij uw inkomen en gezinsgrootte.

Criteria voor toewijzing

  1. De verhouding tussen de kale huurprijs en het huishoudinkomen moet passend zijn. 
  2. Een seniorenwoning is bestemd voor woningzoekenden ouder dan 55 jaar. 
  3. Als er meer kandidaten voor een woning zijn, dan krijgt degene met de langste inschrijftijd voorrang.

Uitzondering voor woningzoekenden jonger dan 23 jaar

Bij het passend toewijzen maken we een uitzondering voor 1-persoonshuishoudens jonger dan 23 jaar. Ben je woningzoekend en heb je een inkomen lager dan € 24.075? Dan kom je alleen in aanmerking voor een woning met een kale huurprijs lager dan € 442,46. 

Wanneer komt u niet in aanmerking voor een sociale huurwoning?

U kunt geen sociale huurwoning huren als u: 

  • een eenpersoonshuishouden bent en uw inkomen hoger is dan € 40.765  
  • een meerpersoonshuishouden bent en uw inkomen hoger is dan € 45.014 

Toelichting tabel

* Heeft u de AOW-leeftijd bereikt? Dan is de grens € 23.975
** Heeft een gezinslid de AOW-leeftijd bereikt? Dan is de grens € 32.550

Heeft u de AOW-leeftijd bereikt, vormt u een eenpersoonshuishouden, is uw verzamelinkomen lager dan € 23.975,- en uw vermogen is hoger dan € 118.479 (prijspeil 2021) of vormt u een meerpersoonshuishouden, uw verzamelinkomen lager dan € 32.550 en uw vermogen is hoger dan €148.819 (prijspeil 2021), dan mag u een woning huren met een kale huurprijs tussen de € 633,25 en € 763,47. Wilt u dit? Neem contact op met een verhuurmakelaar van Woonborg. Telefoon 0592 303600.