Onderzoek klanttevredenheid

Woningcorporaties in Nederland doen samen elk jaar onderzoek onder huurders. In de maanden maart tot en met juni worden huurders hiervoor benaderd. Het onderzoek gebeurt onder leiding van koepelorganisatie Aedes. Ook Woonborg doet mee. Huurders van Woonborg kunnen dus worden gebeld of gemaild. 

Wie voert het onderzoek voor Woonborg uit?

Het klanttevredenheidsonderzoek voor Woonborg wordt uitgevoerd door USP Marketing Consultancy uit Rotterdam. Huurders die gevraagd worden om deel te nemen, hoeven geen privégegevens te delen met het onderzoeksbureau.

Wanneer wordt onderzoek gedaan?

Vanaf maart tot en met juni kunnen huurders van Woonborg gebeld of gemaild worden door onderzoeksbureau USP. Medewerkers van USP bellen alleen op doordeweekse dagen tussen 10.00 en 18.00 uur. Als een huurder dat wil, dan kan er ook een belafspraak gemaakt worden. Het onderzoeksbureau belt niet op zaterdag of zondag.

Wie wordt benaderd voor het onderzoek?

U kunt voor het onderzoek worden benaderd, als u:

  • in de afgelopen 6 maanden een woning van Woonborg heeft gehuurd
  • in de afgelopen 6 maanden een woning van Woonborg heeft verlaten
  • een reparatie in uw woning is uitgevoerd
  • aan uw woning planmatig onderhoud is uitgevoerd

Hoe komt het onderzoeksbureau aan gegevens van huurders?

Woonborg geeft contactgegevens van huurders aan het onderzoeksbureau. De gegevens worden alleen voor dit onderzoek gebruikt en nooit doorgespeeld aan derden. Het onderzoek is volledig anoniem. De privacy van deelnemers is daarmee volledig gegarandeerd.

Wat kunt u als huurder doen als u niet gebeld (of gemaild) wilt worden voor het onderzoek?

Als u wordt benaderd, dan hoeft u niet mee te doen. U kunt altijd weigeren als u wordt gebeld voor onderzoek. Wordt u gemaild, dan kunt u de e-mail weggooien. Om te voorkomen dat u wordt benaderd, kunt u zich inschrijven bij het MOA Onderzoekfilter. Het onderzoeksbureau belt of mailt dan niet meer.

Als u geregistreerd staat bij het bel-me-niet register, dan kunt u toch gebeld worden. Woonborg mag namelijk huurders benaderen voor onderzoek als dat bijdraagt aan een betere dienstverlening. Om voor volgende onderzoeken te voorkomen dat u weer wordt benaderd, raden wij u aan om u in te schrijven bij het MOA Onderzoekfilter

Over het online onderzoek

Onderzoeksbureau USP stuurt de online vragenlijsten in de maanden maart t/m juni. Wilt u d vragenlijst niet in één keer invullen? Dat kan. U kunt tijdens het invullen het onderzoek tijdelijk stoppen en later weer doorgaan

Werkt de link in de uitnodigingsmail niet?

  • Kopieer de link in de e-mail en plak deze in de adresbalk van de webbrowser.
  • Of reageer op de uitnodigingsmail van USP. Een medewerker van USP neemt dan contact op. 

Wanneer worden de resultaten van het onderzoek bekendgemaakt?

De resultaten van alle deelnemende woningcorporaties worden in november gepubliceerd door Aedes ineen benchmark-rapport. Hierin staan de resultaten van alle woningcorporaties. Daarnaast worden ook de resultaten per woningcorporatie bekendgemaakt. Hier vindt u de rapportages van 2014 t/m 2018.