Gezamenlijk plan huurwoningen Nieuw-Roden

03 april 2019

Gezamenlijk plan huurwoningen Nieuw-Roden

Voor 36 huurwoningen aan de Burgemeester Bloemersstraat en Madelief in Nieuw-Roden hebben bewoners samen met Woonborg een toekomstplan uitgewerkt voor hun woningen. Aanleiding: de huidige eengezinswoningen zijn verouderd en moeten grondig worden aangepakt.  

Toekomstplan

In het plan worden de huidige 36 gezinswoningen vervangen voor nieuwbouw met zowel gezinswoningen als levensloopgeschikte woningen. Dat laatste houdt in dat de woningen een badkamer en slaapkamer op de begane grond krijgen. Het totaal aantal woningen en het aantal huizenblokken blijft ongewijzigd.

Overleg met bewoners

Woonborg heeft tijdens bijeenkomsten en huisbezoeken met alle bewoners van de 36 huurwoningen gesproken over de beste aanpak. In die gesprekken zijn de mogelijkheden voor renovatie of vervangende nieuwbouw tegen elkaar afgewogen. Vervolgens hebben bewoners meegedacht in de uitwerking van een nieuwbouwplan. Deze werkwijze, waarin alle partijen samen optrekken tijdens de planvorming, vindt Woonborg van grote meerwaarde. Immers, de bewoners kennen de woningen en de buurt als geen ander.    

Bewoners verhuizen

Alle bewoners van de 36 woningen kunnen verhuizen onder de voorwaarden van het Woonborg-sloopreglement. Een onderdeel van dat reglement is dat bewoners urgentiepunten krijgen en met voorrang in aanmerking komen voor een andere huurwoning van Woonborg. Een deel van de bewoners uit Nieuw-Roden wil terugkeren naar een nieuwbouwwoning in de huidige buurt. Ook wil een deel van de bewoners verhuizen naar de nieuwbouwwoningen van Woonborg aan de Boskamp en Secr. Buiteveldlaan in Roden.  

Vervolgstappen

Woonborg voert ondertussen overleg met andere belanghebbende partijen, zoals gemeente Noordenveld, Algemene Huurdersvereniging WOON, dorpsbelangen en omwonenden in Nieuw-Roden. Een deel van deze gesprekken is inmiddels gestart. Ook wordt het nieuwbouwplan verder uitgewerkt. Als alles volgens verwachting verloopt, wil Woonborg in de zomer van 2019 het plan definitief vaststellen en de bouwwerkzaamheden in 2020 starten.