Samenwerking

Woonborg werkt graag samen met collega-woningcorporaties en andere partijen. Want samen staan we sterker en bovendien leren we van elkaar. Hieronder een aantal projecten en samenwerkingsverbanden.

Drenthe woont circulair

Drenthe woont circulair is een samenwerkingsproject van de Drentse woningcorporaties, bouwbedrijven, installatiebedrijven, architecten en de provincie Drenthe. Het is gestart in oktober 2018. Circulair bouwen betekent dat er zoveel mogelijk grondstoffen en materialen op een slimme manier opnieuw gebruikt worden. Er zijn zes projecten gestart. Lees hier meer over  het project van Woonborg.  

Thuiskompas

Vanaf 28 april 2020 kunnen woningzoekenden die in Drenthe een sociale huurwoning zoeken terecht op Thuiskompas. Dan bieden de woningcorporaties in Drenthe beschikbare woningen aan via dit online platform. Met een inschrijving op Thuiskompas kunnen woningzoekende reageren op het aanbod van de aangesloten corporaties. Dat geeft overzicht en gemak. En de kans om in een groter gebied te zoeken. Meer informatie leest u in dit persbericht.

Ghuus

De Groninger woningcorporaties hebben een gezamenlijke website waar alle studenten-/ jongerenwoningen op staan: Ghuus.nl. Het is een samenwerking tussen Nijestee, Lefier, De Huismeesters, Patrimonium, Wierden en Borgen en Woonborg.

Drents Woonlastenonderzoek

De tien Drentse woningcorporaties en hun huurdersorganisaties deden in 2018 onderzoek naar de woonlasten van huurders van een sociale huurwoning. Dit was het tweede onderzoek. Het eerste onderzoek gebeurde in 2014. Achtergrondinformatie en het onderzoeksrapport vindt u in ons nieuwsbericht van december 2018.

Energieneutraal wonen in Drenthe in 2040

In 2016 ondertekenden meer dan 70 partijen een Drentse energiedeal. De ondertekening was de start van een 'expeditie' op weg naar energieneutraal wonen in Drenthe in 2040. Woonborg heeft net als de andere Drentse woningcorporaties de Energiedeal ondertekend. Inmiddels doen meer dan 100 partijen mee. Meer informatie vindt u op de website van de provincie Drenthe.

Netwerk Drents Platform Wonen

Twee keer per jaar komen provincie, gemeenten, woningcorporaties en huurdersverenigingen uit Drenthe bij elkaar om informatie uit te wisselen en thema's te bespreken. Esther Borstlap, directeur van Woonborg, is op dit moment voorzitter van het Drents Platform Wonen.

Samenwerking Groningse woningcorporaties in aardbevingsgebied: C14

In het Groninger aardbevingsgebied wonen ruim 120.000 huurders in ongeveer 64.000 sociale huurwoningen van woningcorporaties. Corporaties in de provincie Groningen steunen elkaar in de gezamenlijke aanpak van de gevolgen van aardbevingen. Hiervoor is een samenwerkingsverband C14 opgericht. Ook Woonborg is hierbij aangesloten.

ICT-diensten samen met Wold & Waard

Wij werken met Wold & Waard samen op ICT-gebied. Wold & Waard is een woningcorporatie met 4.800 woningen in de gemeente Westerkwartier (provincie Groningen). We hebben een gezamenlijke helpdesk en de komende jaren gaan we de samenwerking stap voor stap verder vormgeven. 

Loopbaaninitiatief

Loopbaaninitiatief is een samenwerkingsverband van achttien woningcorporaties in Noord-Nederland. Ook Woonborg is hierbij aangesloten. Loopbaaninitiatief ondersteunt medewerkers bij hun loopbaanontwikkeling. Door samen krachten te bundelen willen de woningcorporaties beter inspelen op de veranderende arbeidsmarkt.

Strategische personeelsplanning met Patrimonium

In 2020 organiseren we activiteiten rondom het thema strategische personeelsplanning (SPP). Dat doen we samen met woningcorporatie Patrimonium in Groningen. In een SPP wordt een analyse gemaakt van toekomstige interne en externe ontwikkelingen en gekeken wat dat betekent voor de organisatie en medewerkers.  De gezamenlijke aanpak wordt mede mogelijk gemaakt door Flow, Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties