Samenwerking

Woonborg werkt graag samen met collega-woningcorporaties en andere partijen. Want samen staan we sterker en bovendien leren we van elkaar. Hieronder een aantal projecten en samenwerkingsverbanden.

WoningNet Groningen

Wij publiceren beschikbare woningen in de gemeente Groningen op WoningNet. We werken samen met 5 andere woningcorporaties in die gemeente. Samen hebben we één woonruimteverdeelsysteem en alle spelregels zijn gelijk. 

Thuiskompas

Woningzoekenden die in Drenthe een sociale huurwoning zoeken kunnen terecht op Thuiskompas. Met een inschrijving op Thuiskompas reageren zij op het aanbod van alle aangesloten corporaties. 

Ghuus: speciaal voor studenten en jongeren

De Groninger woningcorporaties hebben een gezamenlijke website waar alle studenten-/ jongerenwoningen op staan: Ghuus. Het is een samenwerking tussen Nijestee, Lefier, De Huismeesters, Patrimonium, Wierden en Borgen en Woonborg. Wij verhuren jongerenappartementen en studio's in Haren. 

Drenthe woont circulair

Drenthe woont circulair is een samenwerkingsproject van de Drentse woningcorporaties, bouwbedrijven, installatiebedrijven, architecten en de provincie Drenthe. In 2018 zijn er zes projecten gestart. Het laatste nieuws vindt u hier.  

Drents Woonlastenonderzoek

De tien Drentse woningcorporaties en hun huurdersorganisaties deden in 2018 onderzoek naar de woonlasten van huurders van een sociale huurwoning. Dit was het tweede onderzoek. Het eerste onderzoek gebeurde in 2014. Achtergrondinformatie en het onderzoeksrapport vindt u in ons nieuwsbericht van december 2018.

Energieneutraal wonen in Drenthe in 2040

In 2016 ondertekenden meer dan 70 partijen een Drentse energiedeal. De ondertekening was de start van een 'expeditie' op weg naar energieneutraal wonen in Drenthe in 2040. Woonborg heeft net als de andere Drentse woningcorporaties de Energiedeal ondertekend. Inmiddels doen meer dan 100 partijen mee. Meer informatie vindt u op de website van de provincie Drenthe.

ICT-diensten met Wold & Waard

Wij werken met Wold & Waard samen op ICT-gebied. Wold & Waard is een woningcorporatie met 4.800 woningen in de gemeente Westerkwartier (provincie Groningen). We hebben een gezamenlijke helpdesk en breiden de ICT-samenwerking stap voor stap verder uit. 

Strategische personeelsplanning, samen met Patrimonium

We werken aan het thema strategische personeelsplanning (SPP). Dat doen we samen met woningcorporatie Patrimonium in Groningen. In een SPP staan toekomstige ontwikkelingen en kijken we wat dat betekent voor de organisatie en medewerkers.  Onze samenwerking wordt mede mogelijk gemaakt door Flow, Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Loopbaaninitiatief

Loopbaaninitiatief is een samenwerkingsverband van 18 woningcorporaties in Noord-Nederland. Ook Woonborg is aangesloten. Loopbaaninitiatief ondersteunt medewerkers bij hun loopbaanontwikkeling.