Wonen en zorg

Wonen en zorg

Eind oktober 2021 ondertekende directeur-bestuurder Esther Borstlap het convenant Weer thuis. Dat zijn afspraken over huisvesting van mensen die in maatschappelijke opvang, medisch verblijf of een beschermd woonvorm wonen. Ook zij hebben recht op een zelfstandige woning. Woonborg werkt daar graag aan mee. Maar alléén als er goede afspraken zijn over voldoende begeleiding, goede dagbesteding en inkomen. Die afspraken zijn er nu dus. 

Niemand uitsluiten

Esther Borstlap is blij met de afspraken. ‘Gemeenten spannen zich in om mensen die, door welke oorzaak dan ook, kwetsbaar zijn weer zelfstandig te laten wonen. Wij willen een bijdrage leveren aan een samenleving waar iedereen goed en betaalbaar kan wonen en waar niemand wordt uitgesloten. Je huis is – als het goed is – een plek waar onze bewoners zichzelf kunnen zijn, waar ze zich veilig voelen en van waaruit ze vooruit kunnen. Wij werken dus graag mee aan die plannen. Maar we zijn er voor alle huurders. Dus als we iemand die speciale zorg nodig heeft, een woning toewijzen, willen we heel zeker weten dat die zorg er ook is. Geen zorg, geen sleutel. Daar gaat dit convenant over.'

Menselijk en rechtvaardig

‘Spannend,’ noemt Borstlap het, ‘maar vooral ook menselijk en rechtvaardig. Ik geloof in een samenleving die mensen niet uitsluit maar sámenbrengt. Een samenleving waar mensen van heel verschillende pluimage samen wonen en samen leven. Jong, oud, groen, geel, dik, dun: we gaan naar dezelfde supermarkt, we brengen onze kinderen naar dezelfde school.’ De afspraken gaan over huisvesting, daginvulling, zorg en inkomen. De woningcorporaties stellen 5% van de vrijkomende woningen beschikbaar voor deze groep mensen. De gemeenten garanderen dat zij op tijd zorgen voor een indicatiestelling en zorginstellingen garanderen dat zij de juiste zorg bieden en regelen dat hun cliënt een goede daginvulling heeft.

Een oogje in het zeil

Esther Borstlap: ‘Het gaat om ongeveer 15 woningen per jaar. En zeker, we hebben gezorgd voor een extra vangnet. Wij als Woonborg houden natuurlijk ook een oogje in het zeil. Deze mensen moeten wennen aan zelfstandig wonen. Als ze een keer uit de bocht vliegen, zijn we er snel bij. Ze rekent daarbij op medewerking van de buurt. Deze mensen zijn kwetsbaar, door allerlei oorzaken. Ze kozen er niet voor. Maak kennis met elkaar. Verplaats je eens in de ander. Het is toch geweldig om als je jaren in een beschermende woonvorm hebt gewoond, een eigen woning te hebben. Overigens, ook nu krijgen natuurlijk met grote regelmaat mensen uit een beschermende woonvorm een woning bij ons toegewezen. Dankzij het convenant Weer thuis weten we nu zeker dat er zo nodig extra zorg beschikbaar is en extra aandacht.'