Medehuurderschap

Wilt u dat degene met wie u samenwoont ook huurder wordt? Dan kunt u samen een verzoek voor medehuurderschap indienen. De medehuurder krijgt dezelfde rechten en dezelfde plichten als de hoofdhuurder. Als de hoofdhuurder verhuist, dan kan de medehuurder hoofdhuurder worden. Als één van de huurders overlijdt, dan wordt de andere huurder de hoofdhuurder.

Getrouwd of geregistreerd partnerschap

Als u getrouwd bent of u een geregistreerd partnerschap hebt, is uw partner automatisch medehuurder. Gaat u binnenkort trouwen, dan is uw partner vanaf dat moment medehuurder. Als u wilt dat we dit vastleggen stuurt u dan een kopie van uw trouwboekje of akte van geregistreerd partnerschap.

Samenlevingscontract

Als u een samenlevingscontract heeft, is uw partner niet automatisch medehuurder.

Medehuurderschap familielid

Als u familie van elkaar bent kunt u geen medehuurder worden. Want wij gaan er van uit dat u als familie geen blijvende langdurige gemeenschappelijke huishouding voert. Dit geldt voor alle familierelaties. 

Samenwonen

Uw partner mag gerust bij u wonen wanneer uw woning groot genoeg is. Uw partner is dan medebewoner en heeft geen rechten en plichten ten opzichte van Woonborg. U hoeft dit niet te melden bij Woonborg.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden als u medehuurderschap wilt aanvragen:

 • U woont minimaal 2 jaar samen op dit adres. Vraag hiervoor bij de gemeente een uittreksel op uit de Basisregistratie Personen. 
 • U moet aantonen dat er sprake is van een blijvende en duurzame gemeenschappelijke huishouding.
 • Er is geen sprake van overlast of een huurschuld.

U levert bij uw aanvraag één of meer van de volgende documenten aan:

 • Kopie en/of rekening van nu en 2 jaar geleden.
 • Kopie van een samenlevingscontract.
 • Bewijs van betaling van gemeenschappelijke kosten in de afgelopen 2 jaar, zoals: energieleverancier, dure aankopen, boodschappen.
Aanvraag medehuurderschap
 • Gegevens hoofdaanvrager (in te vullen door de huurder)

 •  
 • Gegevens van de persoon die medehuurder wil worden

 •  
 • Graag meesturen

 • ?