Urgentie

Woonborg geeft in heel uitzonderlijke situaties voorrang bij toewijzing van een woning. Onze voorrangsregeling heet ‘sociale urgentie’. De eisen die wij voor de voorrangsregeling toepassen zijn streng. Dat is omdat wij de belangen van alle woningzoekenden willen behartigen.

Wanneer krijgt u geen urgentie?

 • Als u door eigen toedoen dakloos bent geworden of dreigt te worden
 • Als u alleenstaand bent
 • Als uw inkomen te hoog is voor een sociale huurwoning
 • Als u zelf een (huur)woning had kunnen vinden
 • Als u geen moeite hebt gedaan om uw huidige (huur)woning te behouden of op te eisen
 • Als u van Woonborg al een keer voorrang hebt gekregen

Wanneer kunt u urgentie krijgen?

 • Als u voldoet aan de voorwaarden die Woonborg voor sociale urgentie toepast.
 • Als uw relatie is beëindigd én uw kinderen dakloos dreigen te raken.
  Maar: als de kinderen bij één van beide ouders kunnen verblijven, dan krijgt u geen urgentie.

De voorwaarden voor sociale urgentie zijn:

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U woonde in de afgelopen 10 jaar minimaal 6 jaar in het werkgebied van Woonborg
 • U kunt aantonen dat u niet op een andere manier aan een woning kan komen
 • U bent buiten uw schuld dakloos geworden of dreigt dat te worden *
 • U heeft een inkomen dat past bij de eisen voor een sociale huurwoning

*  Een relatiebreuk valt hier niet onder.

Wat doet Woonborg als u een aanvraag voor sociale urgentie indient?

De urgentiecommissie van Woonborg beoordeelt uw situatie. Wij nemen alleen aanvragen in behandeling als u voldoet aan onze voorwaarden. Maar: let op! Ook als uw situatie voldoet aan onze voorwaarden dan kan dat nog steeds betekenen dat u geen voorrang krijgt.

Hoe behandelt Woonborg uw aanvraag als u voldoet aan de voorwaarden?

 • Stap 1: u krijgt een intakegesprek
  Als u aan de voorwaarden voldoet, maken we een afspraak voor een intakegesprek. U hoort vooraf welke formulieren u moet meenemen. In het gesprek bespreken we die formulieren en uw situatie.
   
 • Stap 2: uw aanvraag gaat naar de urgentiecommissie van Woonborg
  Als uw aanvraag compleet is dan legt de medewerker van Woonborg uw situatie voor aan de urgentiecommissie. De commissie beoordeelt of u definitief wel of niet in aanmerking komt voor de regeling ‘sociale urgentie’.
   
 • Stap 3: u hoort welke beslissing de urgentiecommissie heeft genomen.

Wat gebeurt er als u urgentie krijgt?

Als de urgentiecommissie beoordeelt dat u urgentie krijgt, dan ontvangt u 48 extra inschrijfpunten. Deze zijn een half jaar geldig. De periode gaat in vanaf het moment dat de urgentiecommissie akkoord heeft gegeven. 

Heeft u een sociale urgentie gekregen, dan kunt  u op zoveel mogelijk (passende) woningen reageren die Woonborg aanbiedt op de website. Krijgt u een woning aangeboden, dan mag u 1 keer weigeren. Maar: weigert u voor een tweede keer een woning, dan vervalt uw 'sociale urgentie'.