Privacy

Woonborg verhuurt, verkoopt en beheert woningen. Als u een woning wilt huren of kopen, dan ontkomen wij er niet aan om persoonsgegevens van u te verwerken. Alle informatie die u Woonborg verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. Woonborg is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om u te informeren over hoe wij met uw gegevens omgaan en waarvoor wij ze gebruiken. Wij informeren u ook over uw rechten hierin.

Algemene verordening gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet geeft personen meer privacy rechten en organisaties meer verantwoordelijkheden.

Privacyverklaring

Organisaties moeten open en eerlijk zijn over de gegevens die zij vastleggen en waarom zij die gegevens vastleggen. In onze privacyverklaring leest u welke gegevens wij van u gebruiken en waarvoor. Zo weet u precies hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Privacyrechten

Onder de nieuwe privacywet krijgt u meer mogelijkheden om voor uzelf op te komen als uw persoonsgegevens worden verwerkt. Uw bestaande privacy rechten worden uitgebreid en er gelden twee nieuwe rechten. In onze privacyverklaring  kunt u lezen welke rechten u heeft en hoe u ze kunt uitoefenen.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen, een klacht of een opmerking? U kunt contact met ons opnemen via info@woonborg.nl of via telefoonnummer (0592) 30 36 00.