Vragen en antwoorden

Hieronder ziet u vragen en antwoorden over Thuiskompas. Heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op. Telefoon (0592) 303600. Of kijk op Thuiskompas.nl

 • Omdat we het allemaal belangrijk vinden dat woningzoekenden zo eenvoudig en goedkoop mogelijk een sociale huurwoning in heel Drenthe kunnen vinden.

 • Uw inschrijving gaat over naar Thuiskompas. In de week van 28 april ontvangt u hierover een e-mail van Thuiskompas. U kunt dan uw account activeren. Daarnaast is het belangrijk dat u dan uw gegevens controleert en aanvult. Na het activeren van uw inschrijving kunt u reageren op de beschikbare woningen.

 • Uw inschrijftijd gaat over naar Thuiskompas. Als u bij meerdere woningcorporaties in Drenthe staat ingeschreven, dan geldt de langste inschrijftijd. De inschrijftijd van verschillende woningcorporaties wordt dus niet bij elkaar opgeteld.

  In de week van 28 april ontvangt u een activatiemail. Let op dat u de mail activeert van de corporatie waar u het langst ingeschreven staat.

 • Als de Drentse woningcorporaties overgaan naar Thuiskompas betaalt u geen inschrijfgeld meer. Daarmee wordt het inschrijven voor een sociale huurwoning in Drenthe eenvoudiger.

  In plaats van inschrijfgeld betaalt u bij Thuiskompas acceptatiekosten van € 25 als u een woning accepteert. 

 • Ja, bij Thuiskompas betaalt u acceptatiekosten als u een woning accepteert. Dat komt omdat we overgaan op een nieuwe situatie en de spelregels voor alle corporaties in Drenthe hiermee gelijk trekken.

  Woningen van Woonborg in de gemeente Groningen komen niet op Thuiskompas. Voor die woningen blijven de spelregels voorlopig zoals het nu is.

 • Uw inschrijving bij Thuiskompas kunt u zien, nadat u uw inschrijving heeft geactiveerd. In de week van 28 april ontvangt u een activatiemail. 

  Na 28 april kunt u hier uw inschrijving zien voor woningen van Woonborg in de gemeente Groningen.  

 • De kans op een woning is afhankelijk van de plaats waar u een woning zoekt en het type woning dat u zoekt. Ook is uw kans afhankelijk van hoe lang u bent ingeschreven.

  Over de wachtduur kunnen wij niets zeggen. Dat is ook afhankelijk van hoeveel andere woningzoekenden reageren op die woning.

  Het kan voorkomen dat uw kansen afnemen omdat er straks meerdere mensen op een woning reageren. Maar uw kansen nemen ook toe, omdat u straks met één inschrijving in heel Drenthe op een woning kunt reageren. U heeft daar meer keus.

 • Vanaf 28 april 2020 vindt u de beschikbare woningen op www.thuiskompas.nl . Zodra u uw inschrijving geactiveerd hebt, kunt u hier ook reageren op woningen. En u vindt op deze site ook uitleg over hoe het reageren op een woning werkt.

  Beschikbare woningen van Woonborg in de gemeente Groningen - Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren - vindt u op www.woonborg.nl

 • Thuiskompas krijgt regels voor urgentie, maar dat werken we op dit moment nog uit. Tot die tijd gelden in ieder geval de huidige regels van de woningcorporaties. Informatie daarover staat op hun eigen websites.  

 • Ja, op alle woningen die op Thuiskompas staan kunt u reageren.

  Beschikbare woningen van Woonborg in de gemeente Groningen zijn een uitzondering. Die staan voorlopig gewoon op www.woonborg.nl

 • Thuiskompas is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Drentse huurdersbelangenorganisaties: zij steunen dit initiatief van harte.