Vertraging nieuwbouw Oosterhaar: dilemma’s aardbevingsbestendig bouwen

28 september 2018

Vertraging nieuwbouw Oosterhaar: dilemma’s aardbevingsbestendig bouwen

In september 2018 is sloopbedrijf Oenema in opdracht van Woonborg gestart met de sloop van 16 rijwoningen aan de Windeweg en Ridderspoorweg in Haren. De woningen worden stapsgewijs gedemonteerd. Naar verwachting is de sloop in december 2018 klaar. Er komen nieuwbouwwoningen voor terug, maar wanneer de bouw van start gaat is door onduidelijkheid over richtlijnen rond aardbevingsbestendig bouwen nog niet duidelijk. Christian van Wijhe, projectontwikkelaar van Woonborg, legt uit.

Wel of niet aardbevingsbestendig bouwen

Op het terrein aan de Windeweg en Ridderspoorweg wil Woonborg 32 nieuwe sociale huurwoningen bouwen. De keuze om deze woningen niet te renoveren maar te vervangen voor nieuwbouw, is samen met de bewoners gemaakt. Christian van Wijhe: “We hebben het plan met de bewoners zorgvuldig voorbereid en we zijn er allemaal enthousiast over. Nu loopt tot teleurstelling van betrokkenen het plan vertraging op en dat heeft te maken met dilemma’s rond aardbevingsbestendig bouwen. Haren ligt in het aardbevingsgebied. Voor ons nieuwe en onzekere materie waarin we goede afwegingen moeten maken.”

 

Veranderende richtlijnen

“Waar we, net als de andere woningcorporaties in aardbevingsgebied, mee geconfronteerd worden, is dat er onzekerheid is over richtlijnen voor aardbevingsbestendig bouwen. Die zijn er, maar veranderen mogelijk weer”, legt Christian van Wijhe uit. “Nu we weten dat de gaskraan dichtgaat is er ook kans dat bevingen afnemen en wellicht valt Haren straks buiten aardbevingsgebied. Natuurlijk spelen voor ons financiële afwegingen een rol. Als we kiezen voor aardbevingsbestendig bouwen, wat overigens niet verplicht is, dan betekent dat per woning onze kosten met ongeveer € 15.000 stijgen. Van de NAM krijgen we een deel van die extra kosten vergoed. Als we kiezen voor aardbevingsbestendig bouwen dan betekent dat, dat we minder kunnen investeren in andere woningen. Huurders betalen zo de rekening.”

Dilemma’s afwegen

“Op dit moment zijn we er nog niet uit”, vervolgt Christian van Wijhe. “Wij leggen ons niet zomaar neer bij een gedeeltelijke vergoeding van de kosten. Het lastige is dat het aardbevingsdossier continu verandert. De regels voor Haren kunnen ook veranderen, alleen weten we niet wanneer. Wat we wel weten, is dat we zo langzamerhand klaar zijn met wachten. Onze huurders aan de Windeweg, die deels inmiddels tijdelijk ergens anders wonen, willen natuurlijk weten waar ze aan toe zijn. Dat is heel terecht. We hebben samen een goed contact, wij willen hun geduld niet eindeloos op de proef stellen.”

Datum start bouw nog niet bekend

Christian van Wijhe: “In dit stadium kan ik helaas niet zeggen wanneer de bouw van start gaat. Laat ik zeggen: ik hoop dat we met de bouw van de eerste woningen aan de Windeweg in het najaar van 2019 kunnen beginnen, en de tweede fase aan de Ridderspoorweg een jaar later.”