06 december 2018

Drents Woonlastenonderzoek 2018

De tien Drentse woningcorporaties en hun huurdersorganisaties deden in 2018 onderzoek naar de woonlasten van huurders van een sociale huurwoning. Dit was het tweede onderzoek. Het eerste onderzoek gebeurde in 2014. In 2018 blijkt dat het percentage huishoudens met een betaalbaarheidsrisico is afgenomen. In 2014 was dat 30%, in 2018 25%.

De Drentse woningcorporaties namen tussen 2014 en 2018 maatregelen om betaalbaarheidsrisico’s bij huurders in een sociale huurwoning te verkleinen. Zo was de huurverhoging in die jaren voor veel huurders 0%. Soms werden huren verlaagd. Een aantal corporaties bood ook hulp aan bij het omgaan met het inkomen of bij het aanvragen van toeslagen.

Passend toewijzen heeft effect

 

Die maatregelen hadden effect. Het percentage huurders met een betaalbaarheidsrisico daalde. Ook de invoering van passend toewijzen in 2016 had effect. Passend toewijzen betekent dat het inkomen van een nieuwe huurder moet passen bij de huurprijs. Door alle maatregelen zijn de gemiddelde kosten van levensonderhoud en de woonlasten samen nu voor meer mensen in balans.

Tevreden met de resultaten, maar ook bezorgd

Esther Borstlap, directeur van Woonborg, zegt net als alle andere woningcorporaties dat ze blij is met de onderzoeksresultaten. Tegelijkertijd is ze ook bezorgd. "Uit het onderzoek blijkt dat 65% van onze huurders zegt dat ze net rond kunnen komen. Ja, er zijn goede ontwikkelingen te zien, maar er zijn nog steeds kwetsbare groepen die ondersteuning nodig hebben." Jelly van den Bosch, voorzitter van de Algemene Huurdersvereniging WOON is het daarmee eens. "Wij roepen gemeenten en andere organisaties op om nog intensiever samen te werken om deze groep mensen te helpen. Als iedereen een steentje bijdraagt, wordt betaalbaar wonen mogelijk voor mensen die het niet zo breed hebben. Uit het onderzoek blijkt namelijk ook dat lang niet alle huurders gebruikmaken van voorzieningen die er zijn. Het is goed als de mensen die dat nodig hebben daar hulp bij krijgen."

Woonborg blijft zich inzetten voor betaalbaarheid

Woonborg zet ondertussen alles op alles om woonlasten voor huurders zo betaalbaar mogelijk te houden. Bij alle beslissingen speelt dat aspect een rol. Zo kreeg een groot deel van de huurders de afgelopen jaren geen huurverhoging. Esther Borstlap: "Ook in ons nieuwe huurbeleid dat dit jaar ingegaan is, plaatsen we betaalbare woonlasten voorop. Ook investeren we veel geld in woningisolatie en woningverbetering. Huurders krijgen daardoor een lagere energierekening en we zien dat de totale woonlasten bij huurders daardoor omlaag gaan. En dreigen huurders betalingsproblemen te krijgen, dan nemen we een actieve rol. We ondersteunen waar mogelijk om financiële problemen te voorkomen."