Drentse woningcorporaties zetten in op circulair bouwen

08 oktober 2018

Drentse woningcorporaties zetten in op circulair bouwen

Drenthe woont circulair is een project van de acht Drentse wooncorporaties. Samen zetten zij zich in om circulair bouwen in de provincie te stimuleren. Op 5 oktober 2018 ondertekende Woonborg, samen met de Drentse collega-corporaties een verklaring tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Expeditie energieneutraal wonen in Drenthe in Assen. Ook Bouwend Nederland, Uneto-VNI Noord (installatiebranche), BNA (Bond Nederlandse Architecten), NICE (Noordelijk Innovatie lab Circulaire Economie) en de provincie Drenthe zetten hun handtekening.

Concrete proefprojecten

Met concrete proefprojecten willen de Drentse woningcorporaties ervaring opdoen met allerlei aspecten van circulaire woningbouw. Circulair bouwen betekent dat zoveel mogelijk grondstoffen en materialen op een slimme manier opnieuw gebruikt worden. Medewerkers van de corporaties krijgen een scholingsprogramma. Ook starten vanaf april 2019 ontwerpteams die concrete, circulaire nieuwbouwprojecten gaan ontwikkelen.

De brancheorganisaties Bouwend Nederland, Uneto-VNI Noord (installatiebranche) en BNA (Bond Nederlandse Architecten) ondersteunen deelnemende bedrijven in die ontwerpteams. Zij adviseren en begeleiden de teams met de nieuwste kennis en innovaties op het gebied van circulaire en CO2-neutrale woningen.

Door deze  gezamenlijke aanpak wordt beschikbare kennis en ervaring gebundeld en ingezet. Zo willen de corporaties zichzelf, maar ook de marktpartijen, onderwijsinstellingen en kennisinstituten, uitdagen om te komen met vernieuwende aanpakken in de woningbouw.

Bouwsector: 35% van totale CO2-uitstoot

Wooncorporaties zijn verantwoordelijkheid voor het bieden van goede, betaalbare, gezonde en ook duurzame huisvesting voor huurders die daarvan afhankelijk zijn. Nu, maar ook voor toekomstige generaties. Circulair bouwen draagt hier aan bij.  De bouwsector verbruikt veel grondstoffen, energie en water. Door hier duurzaam mee om te gaan, valt er veel te winnen.

In Nederland is de bouwsector verantwoordelijk voor 50% van het grondstoffengebruik, 40% van het totale energieverbruik en 30% van het waterverbruik. Daarnaast is 37% van de totale afvalstroom in ons land bouw- en sloopafval. De bouwsector genereert zo’n 35% van de totale CO2- uitstoot.