04 oktober 2018

Erik Drenth lid Raad van Commissarissen

Per 1 oktober 2018 is Erik Drenth benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Woonborg. Erik Drenth (58) is in het dagelijks leven directeur van Verstegen accountants en adviseurs in Assen. Hij vervult daarnaast diverse toezichthoudende functies.

In de Raad van Commissarissen van Woonborg brengen alle leden hun eigen expertise in. Erik Drenth zal zich met name concentreren op financiële en bestuurlijke onderwerpen. Hij volgt Jolanda Comino op die op 1 april 2018 haar commissarisfunctie neerlegde in verband met het aanvaarden van een niet-verenigbare functie.   

De Raad van Commissarissen van Woonborg bestaat uit 5 leden. Conform de Governance Code worden leden benoemd voor een periode van maximaal 4 jaar. Ze kunnen eenmaal worden herbenoemd voor nogmaals 4 jaar. De Raad van Commissarissen bestaat uit Emme Groot (voorzitter), Annette Stekelenburg, Frits Nicolai, René Hoving en Erik Drenth.