17 februari 2020

Esther Liefers nieuwe commissaris bij Woonborg

Esther Liefers is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Woonborg. Ze vervangt Annette Stekelenburg die na twee zittingsperiodes afscheid neemt.

Bestuurlijke ervaring in zorg en welzijn

Esther Liefers (56) is directeur bestuurder van zorg- en welzijnsinstelling Rosegaerde in de gemeente Dalfsen en vervulde in het verleden diverse bestuursfuncties. ‘We zijn als RvC blij met haar komst’, zegt RvC-voorzitter Emme Groot. ‘We zochten een bestuurslid met ruime bestuurservaring op het gebied van zorg en welzijn en die neemt zij in ruime mate mee. Dat is relevant omdat Woonborg als maatschappelijke organisatie volop te maken heeft met de scheiding van wonen en zorg, een doelgroep die vergrijst en langer zelfstandig thuis woont. Als toezichthouder moet je de consequenties daarvan kunnen doorgronden.’

Afscheid Annette Stekelenburg

Esther Liefers volgt Annette Stekelenburg op die van 2013 tot 2020 commissaris bij Woonborg was. ‘We zijn Annette Stekelenburg veel dank verschuldigd’, aldus Emme Groot. ‘Ook zij bracht haar kennis van de zorg in ons team en bij gespreksonderwerpen bracht zij de belangen van de doelgroep van Woonborg naar voren. Ze had een scherp oog voor ontwikkelingen in de maatschappij. Bovenal had zij oog voor de mens.’

Over de RvC

De Raad van Commissarissen van Woonborg bestaat uit vijf leden. Alle individuele leden hebben specifieke aandachtsgebieden, maar vervullen de rol van toezichthouder vanuit het overzicht over het geheel. Commissarissen kunnen conform de Governancecode Woningcorporaties voor maximaal twee zittingsperiodes van vier jaar worden benoemd.