Gedragscode en meldingsregeling vernieuwd

03 september 2021

Gedragscode en meldingsregeling vernieuwd

Onze gedragscode en meldingsregeling zijn vernieuwd. De gedragscode geeft kaders voor ons werk en ondersteunt ons bij het kiezen van de juiste basishouding. Dat vinden we belangrijk want wij willen verantwoord ons werk doen en ons integer gedragen. Alle mensen en bedrijven die voor Woonborg werken, zijn verplicht om zich te houden aan onze gedragscode. Gaat er iets mis, dan hebben we daar een meldingsregeling voor.

Gedragscode en meldingsregeling uitgelegd in 2 boekjes

De gedragscode en de meldingsregeling staan in 2 boekjes uitgelegd. Bij de meldingsregeling hoort ook een meldingsformulier. 

Een misstand melden

Denkt u dat een medewerker niet werkt volgens onze gedragscode? Of heeft u een serieus vermoeden dat een bedrijf die een opdracht voor Woonborg uitvoert onze regels of de wet overtreedt? Dan vragen we u om uw vermoeden met ons te delen. In onze meldingsregeling staat hoe u dat werkt. 

Gebruik voor uw melding het meldingsformulier. Dit formulier is niet bedoeld voor klachten over onze dienstverlening. Een klacht doorgeven kan telefonisch of via de mail. Telefoon 0592 303600, mailadres info@woonborg.nl.