25 april 2019

Medewerkers volgen training ‘Signaleren huiselijk geweld’

In maart en april 2019 volgden medewerkers van het team Woondiensten een training over het signaleren van huiselijk geweld. De training werd gegeven door Kadera en is onderdeel van het project ‘Safe at Home’.

Signalen herkennen

Jaarlijks zijn er in Nederland 200.000 volwassenen en 120.000 kinderen slachtoffer van huiselijk geweld en kindermishandeling. Medewerkers van woningcorporaties komen bij mensen over de vloer en kunnen zien als er iets aan de hand is. Daarom is er voor woningcorporaties een handreiking gemaakt wat zij in zo’n situatie kunnen doen. Woonborg gebruikt die handreiking ook. De training om signalen van huiselijk geweld te leren herkennen, is daar een onderdeel van.

Signalen melden

"Medewerkers van Woonborg die een vermoeden van huiselijk geweld hebben bij onze huurders, melden dit bij hun collega’s van sociaal beheer”, vertelt Thea Lourens, manager Woondiensten van Woonborg. “Bij Woonborg werken twee medewerkers sociaal beheer. Deze collega’s hebben veel contacten met onze sociale ketenpartners en ze nemen in alle gemeenten deel in de sociale teams en de OGGZ netwerken. Als er signalen van huiselijk geweld zijn, dan melden zij dat in dit netwerk en bij het Meldpunt huiselijk geweld. Vanuit het Meldpunt wordt het dan verder opgepakt. Binnen Woonborg blijven we onze werkwijze onderling bespreken en evalueren. De training die we hebben gevolgd, heeft ons extra bewust gemaakt van de noodzaak daarvan.”

Meer informatie