Mooie resultaten in 2021: lees het in ons jaarverslag

27 juni 2022

Mooie resultaten in 2021: lees het in ons jaarverslag

Ons jaarverslag over 2021 kunt u online lezen en bekijken. Daarin blikken we terug op, opnieuw, een bijzonder jaar. We woonden, leefden en werkten ook in 2021 met corona. Dat vroeg veel veerkracht en flexibiliteit van iedereen, huurders en medewerkers van Woonborg. Al met al kijken we tevreden terug op 2021.

In 2021 maakten we een nieuw koersplan en een leefbaarheidsvisie. Dat deden we in nauwe samenspraak met stakeholders. Ook ontwikkelden we een visie op bewonersparticipatie en bewonerscommunicatie bij projecten. Zo legden we op papier vast wat we al jaren succesvol doen. Bovendien werkten we hard door aan het verder verbeteren van de dienstverlening én aan de investeringsprojecten. En met resultaat!

Projecten

Voor 2021 hadden we onszelf tot doel gesteld om de achterstand in projecten in te lopen. In 2021 pakten we de projecten op die als gevolg van COVID-19 in 2020 vertraging opliepen. We hebben alles op alles gezet om de achterstand niet verder op te laten lopen maar moesten ook realistisch zijn. Het bleek onmogelijk om alle vertraging goed te maken. Ook al omdat in het voor- en najaar van 2021 we nog volop te maken hadden met de corona-maatregelen. Feitelijk hebben we ca. 90% van de achterstanden in 2021 ingelopen. De resterende 10% is opnieuw ingepland en gekoppeld aan logische momenten in de meerjarenbegroting.

Gemiddeld een 8!

In 2021 scoorden we op klanttevredenheid gemiddeld een 8 in de Aedes Benchmark. Vooral op het proces van de reparatieverzoeken scoorden we goed met een 8,5. Op het proces van “woning betrekken” nam de tevredenheid ook toe. We scoorden een 8,1. Op het proces “de vertrokken huurders” blijft ons cijfer met een 7,7 achter op onze doelstelling van een 8. Werk aan de winkel voor 2022!

Participatie

Wij betrekken onze bewoners vroegtijdig bij ingrijpende projecten. Of het nu om woningverbetering gaat of om sloop en vervangende nieuwbouw. In 2021 waren we in gesprek met onze bewoners in een aantal gebieden: de Groenkamp in Zuidlaren, Oranjelaan en Margrietlaan in Zuidlaren, Tipkampen en Sprikkenveen in Vries en diverse gebieden in Roden waar woningen verzakt zijn zoals o.a. de Dorth en Den Dam. We maakten goede afspraken. In 2022 zetten we dit voort.

Resultaten

Mooie resultaten over 2021. We delen die resultaten graag met u en zien er naar uit om in 2022 te werken vanuit het nieuwe ondernemingsplan. Wij bedanken iedereen die met ons meegewerkt heeft aan het behalen van de resultaten: huurders, AH WOON, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en alle medewerkers van Woonborg.

Klik hier voor ons jaarverslag 2021.