Nieuwbouw Oosterhaar Haren halfjaar vertraagd

28 februari 2020

Nieuwbouw Oosterhaar Haren halfjaar vertraagd

Het nieuwbouwplan van Woonborg in de wijk Oosterhaar in Haren met 32 woningen aan de Windeweg, Anjerlaan en Ridderspoorweg, heeft een halfjaar extra vertraging opgelopen. De toekomstige bewoners zijn hierover schriftelijk en mondeling geïnformeerd. Manager Projecten, Christian van Wijhe, vertelt over de achtergrond van het project en waarom er nu vertraging is.

Stapsgewijs verbeteren en vernieuwen

‘Wij zijn al jaren stapsgewijs bezig met het opknappen en vernieuwen van onze sociale huurwoningen in de wijk Oosterhaar’, zegt Christian van Wijhe, manager Projecten bij Woonborg. ‘Direct in de buurt van het Anjerplein, aan de Windeweg, hebben we in 2017 nog een rij woningen gerenoveerd naar Nul op de Meter. In de tweede helft van 2018 werden woningen aan de Windeweg en Ridderspoorweg gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Een deel van de bewoners verhuisden naar wisselwoningen in de buurt, in afwachting van hun nieuwe huis.’

Keuzes samen met bewoners

‘De keuze om woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw hebben we samen met de bewoners gemaakt’, vertelt Christian van Wijhe. ‘We hebben ook met elkaar het plan uitgewerkt. In 2018 veranderden de richtlijnen voor aardbevingsbestendig bouwen. Ook Haren viel nu in het aardbevingsgebied. Wij moesten het plan daarop aanpassen en gingen in overleg met de NAM over een tegemoetkoming van de extra kosten. Alles met elkaar leverde dat veel vertraging op.’

Te ambitieuze planning, complexer dan gedacht

‘In de tweede helft van 2019 waren alle afspraken met de NAM rond’, vervolgt Christian van Wijhe. ‘Als ik nu terugkijk, dan zijn we in deze fase te ambitieus geweest in onze planning. We dachten dat we binnen een paar maanden konden starten met de bouw, maar we hebben het werk onderschat. Aardbevingsbestendig bouwen is nieuw voor ons, het nieuwe plan was complex om uit te werken en het lukte ons niet om dat gelijktijdig met de vergunningsprocedure af te maken. We hebben daarnaast ook wat tijd verspeeld. Zo hebben we met adviseurs langs elkaar heen gepraat en tijd verloren. De extra vertraging is opgelopen met nogmaals een halfjaar.’

Vertrouwen bewoners terugwinnen

In januari van dit jaar informeerde Woonborg de bewoners over de nieuwe planning. Ze reageerden  teleurgesteld en boos. ‘Ja, ik begrijp die boosheid heel goed en ook dat het vertrouwen nu weg is. En ik besef me dat onze communicatie de afgelopen maanden niet voldoende is geweest. Die was tijdens de eerdere fases juist heel intensief, met bewonersbijeenkomsten en regelmatig verschijnende nieuwsbrieven.’

Start bouw 3e kwartaal 2020

‘We willen proberen om het vertrouwen van de bewoners terug te winnen door zo snel mogelijk te starten met de bouw. De vergunning is aangevraagd, maar daarnaast hebben we nog een paar hobbels die we moeten nemen’, vertelt Christian van Wijhe. ‘We moeten nog een aannemer zoeken die het plan binnen het beschikbare budget wil realiseren. Als alles lukt, dan starten we in het derde kwartaal van dit jaar met de bouw van de eerste 16 woningen. We zitten er bovenop.’