09 januari 2020

Onderzoek woonruimteverdeling in Groningen

Woonborg stapt vanaf 28 april 2020 over naar Thuiskompas. Het nieuwe online platform waar woningcorporaties in Drenthe beschikbare woningen aanbieden. Daarnaast onderzoeken we nieuwe mogelijkheden voor de gemeente Groningen. Zoals een overstap naar WoningNet en andere initiatieven in de provincie Groningen. Totdat er een keuze is gemaakt, blijven we woningen in de gemeente Groningen aanbieden op de eigen website.

Beschikbare woningen in gemeente Groningen

Wij verhuren sociale huurwoningen in Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren. Deze dorpen maken sinds 1 januari 2019 onderdeel uit van de gemeente Groningen. In die gemeente is een huisvestingsverordening. Dat houdt in dat wij ons net als andere woningcorporaties moeten houden aan regels. Bijvoorbeeld van de volgorde van toewijzing van woningen. Samen met de gemeente Groningen, andere Groningse woningcorporaties en huurdersorganisaties praten we over woonruimteverdeling en toewijzingsregels. Eind 2020 moet daarover meer bekend zijn.

Woningaanbod Groningen blijft voorlopig op woonborg.nl

Tot over de woonruimteverdeling in de gemeente Groningen meer bekend is, blijven we in ieder geval in 2020 onze beschikbare sociale huurwoningen aanbieden op de eigen website. Woningzoekenden die bij ons ingeschreven staan, kunnen voor een woning in de gemeente Groningen op onze website terecht. Zoekt u (ook) een woning in Drenthe, dan kunt u vanaf 28 april 2020 terecht op Thuiskompas. Daar publiceren wij onze beschikbare huurwoningen in de gemeenten Aa en Hunze, Noordenveld en Tynaarlo.

Gegevens woningzoekende bij Thuiskompas en Woonborg

Gegevens van woningzoekenden blijven dan ook bij Woonborg én gaan vanaf 28 april 2020 naar Thuiskompas. Bent u als woningzoekende bij ons ingeschreven en wilt u gegevens veranderen of corrigeren, dan kan dat vanaf 28 april op twee plaatsen. Voor woningen in Drenthe op Thuiskompas.nl en voor woningen in Groningen via Mijn Woonborg.