11 juli 2019

Sociaal reglement van kracht voor 10 bewoners Den Dam, Roden

Woonborg heeft de voormalige bewoners van tien huurwoningen aan Den Dam in Roden op 10 juli 2019 geïnformeerd dat zij gebruik kunnen maken van het sociaal reglement. Deze bewoners moesten begin 2019 hun woningen verlaten omdat hun woningen te zwaar  beschadigd waren geraakt door scheurvorming en verzakking. Het sociaal reglement gaat per direct in. Dat betekent dat deze huurders actief op zoek kunnen gaan naar een ander huis of permanent in hun huidige vervangende woning kunnen blijven wonen.

Scheurvorming & verzakking

Aan Den Dam 1 t/m 49 en Dorth 1 t/m 11 staan 31 soortgelijke woningen. Bij 10 woningen in deze buurt is sprake van ernstige scheurvorming en verzakking. Dit betreft twee rijen woningen aan Den Dam 21 t/m 29 en 41 t/m 49. Deze woningen staan inmiddels leeg, de bewoners zijn begin 2019 verhuisd naar vervangende woonruimte.

Duidelijkheid voor voormalige bewoners

Omdat Woonborg de bewoners van Den Dam in Roden niet in onzekerheid wil laten, is besloten dat de voormalige bewoners van de genoemde 10 woningen per direct in aanmerking komen voor het sociaal reglement. Op deze manier kunnen bewoners definitieve keuzes maken voor hun woonruimte. Ze worden daarbij ondersteund door Woonborg met regelingen en vergoedingen voor verhuis- en inrichtingskosten.

Onderzoek Wiertsema & Partners loopt nog

Wat er met de 31 woningen aan Den Dam gaat gebeuren is nog niet bekend. Uit onderzoek dat Woonborg door onderzoeksbureau Wiertsema & Partners laat uitvoeren, is gebleken dat de scheuren in de 10 woningen door verschillende omstandigheden zijn veroorzaakt. De exacte oorzaak is voor Woonborg nog niet vast te stellen. Daarvoor ontbreken nog enkele gegevens, waar het onderzoeksbureau zich momenteel op richt. Wel lijkt het duidelijk dat de 10 woningen aan Den Dam dusdanig beschadigd zijn, dat reparatie niet meer mogelijk is. Zolang de woningen nog niet zijn gesloopt, laat Woonborg de metingen in en aan de woningen doorlopen. Daarnaast houdt Woonborg een oogje in het zeil en wordt wildgroei van onkruid beperkt. 

Grondwaterstand en kwaliteit van de bodem

Onderzoek tot nu toe heeft duidelijk gemaakt dat de problematiek te maken heeft met de grondwaterstand, in combinatie met de kwaliteit van de bodem. Onderzoekers van Wiertsema & Partners constateren dat de samenstelling van de bodem onder en rondom de woningen aan Den Dam zeer wisselend is. Die bodem bestaat uit potklei en zand. De potklei bevindt zich op verschillende dieptes en die diepte is per woningblok anders. Woonborg verwacht later dit jaar het onderzoek af te ronden.