19 april 2019

Totale huurverhoging bij Woonborg 1,6%

Woonborg voert per 1 juli 2019 een huurverhoging door. De huurstijging van alle woningen samen is 1,6%. Woonborg houdt zich daarmee aan het Sociaal Huurakkoord dat is afgesloten tussen de Woonbond en koepelorganisatie Aedes.

Verschillende percentages huurverhoging

“Woonborg gebruikt verschillende percentages voor de huurverhoging”, vertelt Esther Borstlap, directeur van Woonborg. Het hangt van het inkomen af, wat de prijs van de woning is en wat een huurder nu betaalt. Zit de huidige huur wat verder van de prijs af dan krijgt een huurder naar verhouding een hogere huurverhoging. Op die manier willen we ervoor zorgen dat de verschillen tussen huurders gaan afnemen. Mensen die nu al de prijs van de woning betalen krijgen daarom geen huurverhoging. Dit jaar zijn dat bijna 1.250 huurders, dat is 25% van het totaal. Daarnaast voeren we ook een inkomensafhankelijke huurverhoging door voor huurders met een inkomen hoger dan € 42.436. We berekenen voor die groep 5,6%. Dat zijn bij Woonborg zo’n 225 huurders.”

Nieuw huurbeleid is uitgangspunt

“Dit jaar is ons vernieuwde huurbeleid uitgangspunt voor de huurverhoging”, zegt Esther Borstlap. “In ons beleid staat betaalbaar wonen voor mensen met lagere inkomens voorop. 80% van onze woningen heeft een huurprijs van € 607 of lager. Bij het opstellen van ons beleid hebben we goed gekeken naar wat mensen te besteden hebben. Onderzoeksgegevens van NIBUD zijn ons uitgangspunt geweest.”

AH WOON op hoofdlijnen eens met beleid

Woonborg en de Algemene Huurdersvereniging WOON hebben in diverse overleggen uitvoerig gesproken over betaalbaar wonen, het nieuwe huurbeleid van Woonborg en de huurverhoging. AH WOON heeft kritische vragen gesteld en ook berekeningen laten toetsen door adviseurs van de Woonbond. AH WOON is het op hoofdlijnen met het Woonborg-beleid eens, maar kan zich niet vinden in alle uitwerkingen van de huurverhoging. “We vinden het positief dat Woonborg nu al de uitgangspunten van het Sociaal Huurakkoord doorvoert, maar we zijn geen voorstander van de inkomensafhankelijke huurverhoging”, reageert Jelly van den Bosch, voorzitter van AH WOON.

Huurinkomsten voor investeringen in woningbezit

Esther Borstlap zegt dat de opbrengsten van de huurverhoging weer direct in het woningbezit van Woonborg geïnvesteerd worden. “In 2019 en 2020 willen we 240 woningen per jaar energiezuinig maken en daar is geld voor gereserveerd. In 2020 heeft ons woningbezit dan gemiddeld label B. Betaalbaar wonen betekent voor ons ook dat huurders in een goed geïsoleerd huis wonen en kunnen besparen op energiekosten.”