28 juni 2019

Visitatie door Cognitum

Woningcorporaties laten hun prestaties eenmaal in de vier jaar beoordelen. Dat is verplicht en dat gebeurt door een onafhankelijke commissie. Woonborg heeft hiervoor het bureau Cognitum gevraagd.

 

Werkzaamheden zijn gestart

De visitatiecommissie van Cognitum is inmiddels met de werkzaamheden begonnen. Op 10 en 11 juli 2019 zijn er diverse gesprekken gepland. Cognitum vraagt ook huurders om mee te doen aan een onderzoek. Huurders kunnen via de mail benaderd worden hiervoor.

Rapport eind 2019 verwacht

Na afloop van de gesprekken in juli en het verwerken van de onderzoeksgegevens gaat de visitatiecommissie aan de slag met het rapport en de aanbevelingen. Het visitatierapport wordt aan het eind van het jaar verwacht en openbaar gemaakt.

Maatschappelijke visitatie

De beoordeling van woningcorporaties wordt ook wel een maatschappelijke visitatie genoemd. Er wordt namelijk gekeken naar de bijdrage van een corporatie aan de samenleving in het algemeen en de kwaliteit van het wonen in het bijzonder. Wilt u meer weten over visitaties bij woningcorporaties, kijk dan op de website van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland.