Werkbezoek gemeenteraadsleden Tynaarlo in Zuidlaren

01 juni 2022

Werkbezoek gemeenteraadsleden Tynaarlo in Zuidlaren

Een aantal raadsleden van de gemeenteraad in Tynaarlo heeft maandag een werkbezoek gebracht aan Woonborg. De raadsleden werden, wandelend door Zuidlaren, geïnformeerd over de plannen van Woonborg in de gemeente Tynaarlo. Ook hebben we onze nieuwe koers met ze gedeeld.

Directeur-bestuurder Esther Borstlap: “We hebben ambitieuze plannen voor de komende jaren. Er moeten meer sociale huurwoningen worden gebouwd. Het is belangrijk om raadsleden mee te nemen in onze ambities.”

Wijkvernieuwing Noord Es

In Zuidlaren is de wijkvernieuwing van de Noord Es bekeken. Dit project is al enige tijd afgerond. In totaal zijn 42 woningen vervangen voor nieuwbouw. Duurzame en toekomstbestendige woningen. Het is een mix van levensloopbestendige woningen, gezinswoningen en appartementen. De raadsleden waren positief over de diversiteit in het soort woningen en de mooie inpassing in de omgeving.  
Meer informatie: Plan Noord Es Zuidlaren › Woonborg.

Nieuwbouw Oranjelaan/Margrietlaan

De raadsleden hebben ook de bouwlocatie aan de Oranjelaan en de Margrietlaan in Zuidlaren bezocht. Daar heeft Woonborg plannen om 48 woningen te vervangen voor nieuwbouw. Inmiddels is de eerste fase van 14 woningen gesloopt. Twee bewoners van de Oranjelaan vertelden over hun ervaringen. Zij zitten momenteel in een wisselwoning. Zien dat hun oude huis vol herinneringen werd gesloopt, was best emotioneel. Toch kijken ze vol vertrouwen vooruit. Ze kunnen niet wachten tot ze op de locatie waar ze het zo fijn hebben, een nieuwbouwwoning kunnen betrekken. In totaal keert ongeveer de helft van de bewoners terug naar een nieuwbouwwoning. “In dergelijke trajecten is het cruciaal om bewoners al in een vroeg stadium te betrekken. Uiteindelijk komen er prachtige nieuwe woningen, maar je vraagt nog al wat van de huurders. Dat betekent dat we goed luisteren naar hun wensen en zorgen”, aldus Esther Borstlap.
Meer informatie: Oranjelaan en Margrietlaan Zuidlaren › Woonborg

Meer woningen

Eén van de ambities uit de nieuwe koers is het realiseren van meer sociale huurwoningen. Een ambitie waarbij we de gemeente(raad) hard nodig hebben! Esther Borstlap: “We kunnen en willen onze ambities niet alleen realiseren. Het vraagt om een gezamenlijke aanpak. Zeker nu de (woning)nood blijft oplopen. Daar hebben we tijdens het werkbezoek ook over gesproken.”

Ondanks dat de weergoden ons niet gunstig gezind waren, kijkt Woonborg terug op een geslaagd werkbezoek.