Jaarlijks een warme jas voor 100 woningen

Jaarlijks een warme jas voor 100 woningen

Jaarlijks isoleert Woonborg ruim 100 woningen. Waarom eigenlijk? En hoe beslis je welke woning het eerst aan de beurt is? Dinie Rotman en Jan Kuiper vertellen er meer over. Dinie Rotman is beleidsadviseur Vastgoedsturing. Ze zorgt ervoor dat Woonborg over genoeg woningen beschikt die ook nog eens kwalitatief in goede staat verkeren. Jan Kuiper is projectcoördinator bij Woonborg. Hij doet vooral de voorbereiding van verbeterprojecten.

Elk jaar: 4 miljoen voor woningverbetering

Jaarlijks investeert Woonborg ruim 4 miljoen euro in het isoleren van woningen. Dat is erg veel geld. Maar het is goed besteed geld, vertelt Dinie Rotman. Allereerst omdat we alles op alles zetten om de woonlasten voor onze huurders zo laag mogelijk te houden. En de kosten van gas en elektra rijzen de pan uit. Daarnaast vinden we het ook belangrijk om een bijdrage te leveren aan duurzaamheid. Met de Drentse woningcorporaties hebben we afgesproken dat in 2040 al onze woningen energieneutraal zijn. Energieneutraal betekent dat de woning minimaal net zoveel energie opwekt als er energie verbruikt wordt. Dat lijkt nu niet realistisch maar we blijven daar ons uiterste best voor doen.’

Een totaalpakket

Het isoleren van een woning is geen kleinigheid. ‘Een totaalpakket,’ noemt Jan Kuiper het, ‘We pakken zo’n woning dan echt goed in. We isoleren de vloer, de spouwmuren, het glas en het dak. En we brengen altijd mechanische ventilatie aan. Isoleren en ventileren gaan altijd samen. Het een kan niet zonder het ander.’

Welke woning eerst?

Veel woningen van Woonborg zijn al goed geïsoleerd. Maar er zijn nog steeds zo'n 1900 woningen die echt baat zouden hebben bij zo'n warme jas. Welke woningen het eerst aan de beurt komen is afhankelijk van een paar factoren. Dinie Rotman: ‘We kiezen voor woningen die het meest gebaat zijn met zo'n grondige verbetering. Meestal gaat het dan om woningen van vóór het bouwbesluit van 1994.Vanaf dat jaar werden namelijk voor het eerst hogere eisen gesteld aan de isolatie van nieuwe woningen. En het gaat om veel geld. Het isoleren van een woning kost al gauw zo'n 30.000 euro! Hoe meer je met dat geld kunt besparen, hoe liever ons dat is. Overigens: als een bewoner het niet wil, houdt het op.’

Jan Kuiper: ‘Bij de planning kijken we ook naar wanneer de woning weer aan de beurt is voor groot onderhoud. Het is voor bewoners en buren gewoon erg vervelend als we het ene jaar de woning opnieuw in de verf zetten en het jaar daarna de woning isoleren. Dan zit je twee keer in de rommel. 

Nieuwbouw of isoleren

Woonborg heeft budget voor zo’n 100 woningen per jaar. Als het nieuwe kabinet besluit om de verhuurdersheffing af te schaffen, dan betekent dat dat Woonborg wat extra woningen kan isoleren. Voor de huidige huurders is dat natuurlijk fijn,’ zegt Dinie Rotman, ‘maar we willen ook investeren in extra woningen. Veel mensen zitten te springen om een passende woning. De wachtlijsten lopen op. Als ik me in die mensen verplaats, kies ik toch in de eerste plaats voor bouwen.’

Pas op voor schimmel

En als huurders zelf hun woning willen isoleren? Nu de gas- en elektriciteitsprijzen zo stijgen, kunnen sommige bewoners in de verleiding komen. Jan Kuiper aarzelt. ‘Nou, radiatorfolie is eigenlijk altijd goed en je kunt natuurlijk ook een aantal tochtwerende maatregelen nemen. Maar als je overweegt om ingrijpende maatregelen te nemen zoals het plaatsen van dubbelglas of het isoleren van de spouw, dan moet je bij Woonborg om toestemming vragen. En dan zullen we bewoners zeker waarschuwen. Dergelijke maatregelen zijn misschien niet heel duur, maar ze kunnen je wel duur komen te staan. Als het niet goed gebeurt, kan er zomaar schimmel in je woning ontstaan of vochtplekken.’