Bewonersparticipatie bij ingrijpende projecten

Bewonersparticipatie bij ingrijpende projecten

Wij betrekken onze bewoners vroegtijdig bij ingrijpende projecten. Of het nu om woningverbetering gaat of om sloop en vervangende nieuwbouw. Het begint bij de eerste vraag: er moet iets gebeuren met deze woningen. Wat is verstandig om te doen? De bewoner kent zijn woning en de buurt het beste. Daarom gaan we meteen naar bewoners toe, organiseren bijeenkomsten, inloopmomenten of huisbezoeken om informatie uit te wisselen en samen tot een plan te komen. 

Samen tot het beste plan komen

Vroeger bedacht Woonborg grotendeels zelf een plan uit en betrokken daarna de buurt in onze voornemens. Op zich geen verkeerde aanpak. Dat gebeurde vanuit expertise en met de beste intenties voor de buurt. Maar het leidde regelmatig tot weerstand onder bewoners en dat vonden we begrijpelijk. 

Sinds 2017 kiezen we bewust voor een andere aanpak: we betrekken de bewoner vanaf de start, nog voordat er een plan ligt. En na jaren van ervaring kunnen we zeggen dat het beter werkt voor ons. Onze bewoners voelen zich meer gehoord en gezien. Vanuit verbinding en door duidelijk te zijn naar elkaar komen weloverwogen plannen tot stand. Het leidt tot hoge deelnamepercentages van bewoners en meer het gevoel dat we samen de schouders eronder zetten door de pittige tijd van overlast of verhuizen heen. 

Meer lezen?

Zie hieronder enkele artikelen met verhalen over bewonersparticipatie.